تعرفه و شرح خدمات تهیه نقشه ۱/۲۰۰۰ کاداستر زراعی

هدف از خدمات ارائه شده: ایجاد ایستگاه های نقشه برداری در منطقه و تهیه نقشه ۱/۲۰۰۰ کاداستر زراعی به روش مستقیم زمینی

دستورالعمل های مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور به شماره ۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ و دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره ۱۱۹-۴ مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ به شماره ۱۰۰/۹۳۵۹

کلیات مراحل اجرا

 • شناسایی و ایجاد ایستگاه های نقشه برداری شبکه ماندگار با فواصل حداکثر ۲۰۰۰ متر بصورت بتن در جا به ابعاد ۶۰*۴۰*۴۰ سانتیمتر و شبکه اصلی با فواصل حداکثر ۷۰۰ متر بصورت بتن آماده به ابعاد ۴۰*۳۵*۳۰ سانتیمتر در منطقه، در مکان هایی که امکان ایجاد ایستگاه های بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد. (در پروژه های
  کوچک می بایست حداقل 2 ایستگاه ماندگار و 4 ایستگاه اصلی ایجاد گردد.)
 • انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداری کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه
 • مشاهدات و اندازه گیری کلیه ایستگاه های شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی
 • جلسه هماهنگی با مالکین و توجیه آنها با حضور نماینده کارفرما یا نماینده شورا
 • برداشت هندسه قطعات با حضور نماینده کارفرما یا شورا شامل: برداشت کلیه مرزهای هر قطعه که نقاط برداشتی به فواصل 40 متر در مرزهای مستقیم به اضافه تمامی انحناها و شکستگی های مرزها و هم چنین برداشت حدهای کشت های مختلف داخل قطعه
 • برداشت کلیه عوارض در داخل و ما بین قطعات متناسب با مقیاس شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی. عوارضی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، چشمه، آبریز، ردیف درخت، نهر، جوی، انواع جاده، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز و …مطابق دستورالعمل

محاسبات و کارتوگرافی کاداستر زراعی

 • محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیری های صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب مقیاس برای ایستگاه های ماندگار
 • انجام عملیات گویا سازی و جمع آوری اطلاعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی مسطحاتی
 • محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی
 • جمع آوری اطلاعات توصیفی و تکمیل فرم کاداستر شامل: نام بخش، نام روستا، نام و نام خانوادگی مالک، نام پدر، نوع مالکیت، کاربری، شرکاء و … مطابق دستورالعمل
 • انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم کلیه عوارض برداشتی شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی و ترسیم حدود قطعات بر اساس نقاط برداشتی و اندازه گیری ها و اضافه
  نمودن اطلاعات توصیفی، نماد ها، پترن های سطحی به نقشه بر اساس استاندارد، شیت بندی، لژاند گذاری، نام گذاری شیت ها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 • تهیه جدول اطلاعات توصیفی شامل: مشخصات پروژه، نام بخش، نام روستا، کد روستا، شماره قطعه، شماره شیت، نام و نام خانوادگی مالک، نام پدر، نوع مالکیت، شرکاء، مساحت ( عرصه و اعیان )، کاربری و …مطابق مفاد قرارداد
 • تهیه فایل کلی شامل تمامی عوارض و قطعات و تهیه شیت های نقشه در فایل های مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد و تهیه یک سری پلات نقشه ها

دقت نتایج و مدارک و نتایج تحویلی در کاداستر زراعی

دقت نتایج: دقت مسطحاتی شبکه های ماندگار و اصلی بهتر از بیست سانتیمتر
دقت مسطحاتی عوارض مشخص (مرز مشخص قطعه، گوشه ساختمان، گوشه پل، محور کانال و …) بهتر از چهل سانتیمتر
مدارک و نتایج تحویلی: شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها، یک سری پلات نقشه ها، لیست مختصات ایستگاه های ماندگار و اصلی، شناسنامه نقاط ماندگار، شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتی و ارتفاعی، دفترچه مالکین

تعرفه کاداستر زراعی

شمارهطبقه بندیواحدبهای واحد (ریال)
۷۲۰۳۱۲۱۱تراکم قطعات بیش از ۴ قطعه در هکتارهکتار۳۰۰۳۶۱۰۰
۷۲۰۳۱۲۱۲تراکم قطعات ۲ تا ۴ قطعه در هکتارهکتار۲۱۵۲۵۰۰
۷۲۰۳۱۲۱۳تراکم قطعات از ۲ تا 1 قطعه در هکتارهکتار۱۶۸۴۶۰۰
۷۲۰۳۱۲۱۴تراکم قطعات از ۱ تا ۰/۲۵ قطعه در هکتارهکتار۱۳۸۵۳۰۰
۷۲۰۳۱۲۱۵تراکم قطعات کمتر از ۰/۲۵ قطعه در هکتارهکتار۱۲۲۶۷۰۰
توضیحات: در مناطق کوهستانی، کوهستان سخت و کوهستان خیلی سخت، با تشخیص دستگاه نظارت تا میزان ۲۰ درصد به تعرفه اضافه میشود.
هزینۀ عملیات بر مبنای مجموع مساحت پلاکها و قطعات برداشت شده در هر طبقه محاسبه می گردد و الباقی مساحت (مابین قطعات) بر اساس ردیف ۷۲۰۳۱۲۱۳ محاسبه میگردد.
درصورتی که قبلاً نقشه های هم مقیاس به روش مستقیم زمینی و یا به روش نقشه برداری هوایی تهیه شده باشد، با تشخیص دستگاه نظارت، برای تغییرات بیش از ۳۰ درصد، به میزان ۱۰ درصد، برای تغییرات ۲۰ درصد تا ۳۰ درصد، به میزان ۲۰ درصد، برای تغییرات ۱۰ تا ۲۰ درصد، به میزان ۳۰ درصد، و برای تغییرات کمتر از ۱۰ درصد، به میزان ۴۰ درصد از تعرفه کسر میشود و چنانچه به تشخیص دستگاه نظارت شبکه های ماندگار نیاز به تکمیل داشته باشند، میزان کاهش تعرفه ۵ درصد کمتر از مقادیر فوق خواهد بود.

برای محاسبه آنلاین کاداستر زراعی برای منطقه خود می توانید از ابزار مپیت استفاده کیند. برای اینکار دگمه زیر را کلیک کنید و سرویس دوم را انتخاب کنید:

شرح خدمات و تعرفه تهیه نقشه ۱/۵۰۰ کاداستر شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *