فراخوان عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی نقشه برداری و فناوری های مکانی استان آذربایجان شرقی

مهندسان نقشه بردار و فعالان حوزه فناوری های مکانی در استان آذربایجان شرقی همواره با مشکلات صنفی عدیده ای روبرو بوده اند. این مشکلات در سالهای اخیر با توجه به …

بیشتر