تعرفه و شرح خدمات تهیه پروفیل طولی

هدف از خدمات ارائه شده: شناسایی و مشخص کردن محور مورد نظر کارفرما و تهیه پروفیل طولی ۱/۲۰۰۰ و ارتفاعی ۱/۲۰۰ و تهیه پلان ۵۰ متر از طرفین مسیر با طبقه بندی مختلف

دستورالعمل های مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور به شماره ۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ و دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره ۱۱۹-۴ مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ به شماره ۱۰۰/۹۳۵۹

کلیات مراحل اجرا

 • تعیین محدوده کاری (محور مورد نظر) توسط کارفرما بر اساس نقشه های ارائه شده و یا بر اساس باند کاری که کارفرما در منطقه در راستای عارضه مشخصی (مانند رودخانه، خطوط لوله، کانال و …) طی صورت جلسه ای تحویل مشاور می دهد
  در صورت عدم وجود شبکه ماندگار در منطقه ابتدا بایستی اقدامات زیر انجام گیرد:
 • ایجاد شبکه ماندگار با فواصل حداکثر ۲۰۰۰ متر بصورت بتن در جا به ابعاد ۶۰*۴۰*۴۰ سانتیمتر مطابق دستورالعمل
 • انتقال مختصات مسطحاتی و ارتفاعی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداری کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه (در این صورت بایستی مختصات منطبق بر مختصات قبلی باشد)
 • مشاهدات و اندازه گیری کلیه ایستگاه های شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی
 • محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیری های صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار
 • پیاده کردن محور طراحی شده بر روی زمین بر اساس شبکه موجود (و یا ایجاد شده) و یا مشخص کردن آکس محور مورد نظر جهت تهیه پروفیل
 • ایجاد ایستگاه های نقشه برداری از نوع شبکه اصلی در طول محور کاری و یا به موازات محور ( چنانچه محور به صورت عارضه باشد ) برای تمامی رئوس محور و در مسیر مستقیم به فواصل ۷۰۰ متر
 • ترازیابی ایستگاه های شبکه اصلی ایجاد شده در مسیر به صورت رفت و برگشت و به صورت لوپ و با اتصال به ایستگاه های قبلی
 • تهیه لیست مختصات مسطحاتی و ارتفاعی ایستگاه ها
 • برداشت کلیه عوارض داخل باند کاری از روی ایستگاه های مسیر متناسب با مقیاس مطابق دستورالعمل، شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، چشمه، نهر، جوی، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز و …
 • برداشت نقاط ارتفاعی به فواصل ۵۰ متر در مناطق یکنواخت و برداشت کلیه تغییر شیب های بالای ۲۰ سانتیمتر در امتداد مسیر

محاسبات و کارتوگرافی تهیه پروفیل طولی و عرضی

 • انجام عملیات گویا سازی و جمع آوری اطلاعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی
 • محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی
 • انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم پروفیل های طولی و پلان بر اساس کلیه عوارض برداشتی، شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی و اضافه نمودن اطلاعات توصیفی، نماد ها، پترن های سطحی به نقشه بر اساس لایه بندی استاندارد، تهیه نقشه جانمائی پروفیل های طولی و عرضی و تهیه نقشه پلان، شیت بندی، لژاند گذاری، نام گذاری شیت ها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 • تهیه فایل کلی پروفیل های طولی و پلان، همچنین تهیه فایل نقشه ها با فرمت مورد نظر در قرارداد و تهیه یک سری پلات نقشه ها

دقت نتایج و مدارک و نتایج تحویلی تهیه پروفیل طولی و عرضی

دقت نتایج: دقت مسطحاتی شبکه های ماندگار و اصلی بهتر از ۲۰ سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از ۱۰ سانتیمتر
دقت مسطحاتی عوارض مشخص در مقاطع طولی و پلان (گوشه ساختمان، پل، محور کانال و … ) بهتر از چهل سانتیمتر و دقت ارتفاعی در مقطع طولی معادل بیست سانتیمتر
مدارک و نتایج تحویلی: شامل فایل نقشه ها، یک سری پلات نقشه ها، لیست مختصات ایستگاه های شبکه ماندگار و شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتی و ترازیابی

تعرفه تهیه پروفیل طولی و عرضی

شمارهطبقه بندیواحدبهای واحد (ریال)
۷۲۰۴۱۱۱۱دشتکیلومتر۲۹۷۷۷۴۲۰۰
۷۲۰۴۱۱۱۲تپه ماهورکیلومتر۳۳۲۳۴۵۰۰
۷۲۰۴۱۱۱۳کوهستانکیلومتر۴۳۳۱۲۶۰۰
۷۲۰۴۱۱۱۴کوهستان سختکیلومتر۶۱۱۰۲۳۰۰
۷۲۰۴۱۱۱۵کوهستان خیلی سختکیلومتر۸۶۳۹۲۰۰۰

این مستند بر اساس تعرفه سال ۹۹ سازمان نقشه برداری کشور تهیه شده است. برای مشاهده و مقایسه تعرفه سال ۹۸ را کلیک کنید.

برای محاسبه آنلاین قیمت تهیه پروفیل طولی و عرضی برای منطقه خود می توانید از ابزار مپیت استفاده کیند. برای اینکار دگمه زیر را کلیک کنید و سرویس چهارم را انتخاب کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *