پیاده کردن محور مسیر و تهیه مقطع طولی و عرضی

هدف از خدمات ارائه شده: پیاده کردن محور مسیر طراحی شده و تهیه مقطع طولی ۱/۲۰۰۰ و ارتفاعی ۱/۲۰۰ و مقطع عرضی ۱/۲۰۰ با طبقه بندی مختلف

دستورالعمل های مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور به شماره ۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ و دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره ۱۱۹-۴ مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ به شماره ۱۰۰/۹۳۵۹

کلیات مراحل اجرا پیاده کردن مسیر و تهیه مقطع طولی و عرضی

 • ارائه نقشه های توپوگرافی منطقه به همراه طراحی مسیر و ارائه لیست مختصات رئوس مسیر توسط کارفرما
 • جهت پیاده کردن مسیر نیاز به ایستگاه های نقشه برداری در منطقه می باشد در صورت عدم وجود ایستگاه های نقشه برداری در منطقه اقدامات زیر انجام می گیرد:
  • ایجاد شبکه نقشه برداری ماندگار با فواصل حداکثر ۲۰۰۰ متر بصورت بتن در جا به ابعاد ۶۰*۴۰*۴۰ سانتیمتر مطابق دستورالعمل مربوطه و منطبق بر مختصات نقشه های تهیه شده در مرحله قبل
  • مشاهدات و اندازه گیری کلیه ایستگاه های شبکه ماندگار از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی
  • محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیری های صورت گرفته و آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار
 • پیاده کردن ایستگاه های نقشه برداری ( مطابق ایستگاه شبکه اصلی) در تمامی رئوس مسیر و هم چنین درمسیر مستقیم مابین رئوس به فواصل ۷۰۰ متر در طول محور طراحی شده بر روی زمین از روی شبکه موجود (و یا ایجاد شده) شامل:
  • ترازیابی ایستگاه های شبکه پیاده شده در مسیر به صورت رفت و برگشت به ایستگاه های قبلی
  • تهیه فهرست مختصات مسطحاتی و ارتفاعی ایستگاه ها
 • پیاده کردن نقاط مسیر در طول محور مسیر
 • برداشت عوارض از روی ایستگاه های مسیر شامل تمامی عوارض و مشخص نمودن تغییرشیب های بالای ۲۰ سانتیمتر در امتداد مسیر با میخ چوبی و همچنین مشخص نمودن عوارض و تغییر شیبهای بالای ۲۰ سانتیمتر در امتداد عمود بر مسیر ( داخل باند کاری) با میخ چوبی (به طوری که در طول مسیر و در امتداد عمود بر مسیر، تمامی عوارض و تغییرشیب های بالای ۲۰ سانتیمتر را در بر بگیرد)
 • برداشت موقعیت تمامی میخ های چوبی در امتداد مسیر و برداشت عوارض و تغییرشیبهای بالای ۲۰ سانتیمتر در امتداد عمود بر مسیر مطابق دستورالعمل، شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، چشمه، نهر، جوی، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز، تغییر شیب ها از ۲۰ سانتیمتر به بالا و …

محاسبات و کارتوگرافی

 • انجام عملیات گویا سازی و جمع آوری اطلاعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض
 • محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی
 • انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم پروفیل های طولی بر اساس میخ های چوبی و ترسیم پروفیل عرضی بر اساس کلیه عوارض برداشتی، شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی و اضافه نمودن اطلاعات توصیفی، نماد ها، پترن های سطحی به نقشه بر اساس لایه بندی استاندارد، تهیه نقشه جانمائی پروفیل های طولی و عرضی و تهیه نقشه پلان، شیت بندی، لژاند گذاری، نام گذاری شیت ها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
 • تهیه فایل کلی پروفیل های طولی، عرضی و پلان و همچنین تهیه فایل نقشه ها با فرمت مورد نظر در قرارداد و تهیه یک سری پلات نقشه ها

دقت نتایج و مدارک و نتایج تحویلی پیاده کردن محور مسیر

دقت نتایج: دقت مسطحاتی شبکه های ماندگار و اصلی بهتر از ۲۰ سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از ۱۰ سانتیمتر
دقت مسطحاتی عوارض مشخص در مقاطع طولی، عرضی و پلان (گوشه ساختمان، پل، محور کانال و …) بهتر از چهل سانتیمتر و دقت ارتفاعی در مقطع طولی و عرضی معادل بیست سانتیمتر
مدارک و نتایج تحویلی: شامل فایل نقشه ها، یک سری پلات نقشه ها، لیست مختصات ایستگاه های شبکه ماندگار و شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتی و ترازیابی

تعرفه پیاده کردن محور مسیر

شمارهطبقه بندیواحدبهای واحد (ریال)
۷۲۰۴۱۲۱۱دشتکیلومتر۴۵۶۵۸۵۰۰
۷۲۰۴۱۲۱۲تپه ماهورکیلومتر۵۵۱۵۶۴۰۰
۷۲۰۴۱۲۱۳کوهستانکیلومتر۷۶۱۶۰۲۰۰
۷۲۰۴۱۲۱۴کوهستان سختکیلومتر۱۰۹۰۷۳۸۰۰
۷۲۰۴۱۲۱۵کوهستان خیلی سختکیلومتر۱۴۳۱۰۴۵۰۰
توضیحات: حق الزحمه عرض بیش از ۵۰ متر به صورت توافقی با کارفرما محاسبه خواهد شد.

تعرفه و شرح خدمات تهیه پروفیل طولی

برای محاسبه آنلاین قیمت پیاده کردن محور مسیر برای منطقه خود می توانید از ابزار مپیت استفاده کیند. برای اینکار دگمه زیر را کلیک کنید و سرویس پنجم را انتخاب کنید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *