شرح خدمات و تعرفه تهیه نقشه ۱/۵۰۰ توپوگرافی

هدف از خدمات ارائه شده: ایجاد ایستگاه های نقشه برداری در منطقه و تهیه نقشه ۱/۵۰۰ توپوگرافی به روش مستقیم زمینی از منطقه غیر شهری با طبقه بندی مختلف

دستورالعمل های مورد استفاده: دستورالعمل تهیه نقشه بزرگ مقیاس با روش مستقیم زمینی مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری کشور به شماره ۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ و دستورالعمل همسان نقشه برداری جلد چهارم: کارتوگرافی نشریه شماره ۱۱۹-۴ مصوب ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ به شماره ۱۰۰/۹۳۵۹

کلیات مراحل اجرا

  • شناسایی و ایجاد ایستگاه های نقشه برداری شبکه ماندگار با فواصل حداکثر ۱۰۰۰ متر بصورت بتن در جا به ابعاد ۶۰*۴۰*۴۰ سانتیمتر و شبکه اصلی با فواصل حداکثر۳۰۰ متر بصورت بتن آماده به ابعاد ۴۰*۳۵*۳۰ سانتیمتر در منطقه، در مکان هایی که امکان ایجاد ایستگاه های بتنی وجود ندارد از حکاکی مناسب استفاده گردد. ( در پروژه های کوچک می بایست حداقل ۲ ایستگاه ماندگار و ۴ ایستگاه اصلی ایجاد گردد)
  • انتقال مختصات مسطحاتی از نقاط معلوم سازمان نقشه برداری کشور یا نقاط قبلی و معرفی شده توسط کارفرما به منطقه
  • مشاهدات و اندازه گیری کلیه ایستگاه های شبکه ماندگار و اصلی از لحاظ مسطحاتی و ارتفاعی
  • برداشت کلیه عوارض متناسب با مقیاس شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی مانند: تیر برق، دکل، تک درخت، چاه، چشمه، نهر، جوی، ردیف درخت، آبریز، انواع جاده، رودخانه، تک ساختمان، حد زراعت، حد باغ، ترانشه، خاکریز و … مطابق دستورالعمل
  • برداشت نقاط ارتفاعی با تراکم ۱۲/۵ متر در دشت، ۱۰ متر در تپه ماهور، ۸ متر در کوهستان، ۷ متر در کوهستان سخت و برداشت تمامی تغییر شیب ها متناسب با فاصله منحنی تراز مطابق دستورالعمل
  • انجام عملیات گویا سازی و جمع آوری اطلاعات توصیفی و اسامی کلیه عوارض برداشتی

محاسبات و کارتوگرافی نقشه ۱/۵۰۰ توپوگرافی

  • محاسبات و پردازش مشاهدات و اندازه گیری های صورت گرفته، آماده کردن لیست مختصات شبکه ماندگار و شبکه اصلی، تهیه شناسنامه نقاط شبکه ماندگار و محاسبه ضریب مقیاس برای ایستگاه های ماندگار
  • محاسبات و پردازش نقاط برداشتی و تهیه فایل خروجی
  • انجام عملیات کارتوگرافی و ترسیم کلیه عوارض برداشتی شامل عوارض نقطه ای، خطی و سطحی و ترسیم خطوط تراز بر اساس نقاط برداشتی و اضافه نمودن اطلاعات توصیفی، نماد ها، پترن های سطحی به نقشه بر اساس لایه بندی مطابق استاندارد، شیت بندی، لژاند گذاری، نام گذاری شیت ها و اضافه نمودن کادر مشخصات پروژه بر اساس استاندارد
  • تهیه فایل کلی شامل تمامی عوارض، نقاط ارتفاعی و منحنی های تراز به صورت سه بعدی و تهیه شیت های نقشه در فایل های مجزا با فرمت مورد نظر در قرارداد و تهیه یک سری پلات نقشه ها

دقت نتایج و مدارک و نتایج تحویلی تهیه نقشه ۱/۵۰۰ توپوگرافی

دقت نتایج: دقت مسطحاتی شبکه های ماندگار و اصلی بهتر از پنج سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از چهار سانتیمتر
دقت مسطحاتی نقشه ها برای عوارض مشخص (گوشه ساختمان، گوشه پل، محور کانال و …) بهتر از ده سانتیمتر و دقت ارتفاعی بهتر از هشت سانتیمتر
مدارک و نتایج تحویلی: شامل گزارش فنی، فایل نقشه ها، یک سری پلات نقشه ها، لیست مختصات ایستگاه های ماندگار و اصلی، شناسنامه نقاط ماندگار، شناسنامه نقاط معلوم مسطحاتی و ارتفاعی

تعرفه تهیه نقشه ۱/۵۰۰ توپوگرافی

شمارهطبقه بندیواحدبهای واحد (ریال)
۷۲۰۲۱۴۱۱دشتهکتار۳۵۱۴۸۰۰
۷۲۰۲۱۴۱۲تپه ماهورهکتار۴۲۴۷۹۰۰
۷۲۰۲۱۴۱۳کوهستانهکتار۵۸۱۰۲۰۰
۷۲۰۲۱۴۱۴کوهستان سختهکتار۷۹۲۹۰۰۰
۷۲۰۲۱۴۱۵کوهستان خیلی سختهکتار۱۰۵۲۰۸۰۰
توضیحات: چنانچه در تهیه نقشه های توپوگرافی، مناطقی دارای عارضه شهری باشند در صورت درخواست کارفرما، حق الزحمه مناطق فوق بر اساس آیتم های ۷۲۰۲۱۴۴۱ و ۷۲۰۲۱۴۴۲ تهیه نقشه بلوکی محاسبه خواهد شد.

برای محاسبه آنلاین قیمت تهیه نقشه ۱/۵۰۰ توپوگرافی برای منطقه خود می توانید از ابزار مپیت استفاده کیند. برای اینکار دگمه زیر را کلیک کنید و سرویس اول را انتخاب کنید:

شرح خدمات و تعرفه تهیه نقشه ۱/۱۰۰۰ توپوگرافی به روش مستقیم زمینی با منحنی تراز نیم متر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *